/20

Quiz

Category: Körerfarenhet och trygghet

Hur länge har du haft körkort?

Category: Körerfarenhet och trygghet

Hur känner du dig när du kör bil i stan?

(skala 1 till 10, där 1 är mycket otrygg och 10 mycket trygg)

Category: Nya faror i stan

Vilken är den vanligaste orsaken till olyckor i stan?

Category: Nya faror i stan

Hur många olyckor med elsparkykel inträffade i Sverige under 2021?

Category: Nya faror i stan

Du står vid en fyrvägskorsning och ska svänga höger, var finns den största faran?

Category: Psykologi och samspel

Vilken hastighet ska man hålla i stan?

Category: Psykologi och samspel

Du kör i 30 km/h inne stan och har en reaktionstid på 1 sekund. Hur långt kommer du från det att du ser faran tills du har fått stopp på ditt fordon?

Category: Psykologi och samspel

Hur stor andel oskyddade trafikanter överlever om de blir påkörda av ett fordon som kör i en hastighet på 50 km/h

Category: Psykologi och samspel

Du ser att en gångtrafikant med hörlurar i öronen närmar sig ett obevakat övergångsställe, hur ska du agera?

Category: Trafikregler

Du ska svänga höger i en obevakad fyrvägskorsning, vem eller vilka ska du väja för?

Category: Trafikregler

Du ska svänga vänster i en obevakad fyrvägskorsning, vem eller vilka ska du väja för?

Category: Trafikregler

Du ska köra rakt fram i en obevakad fyrvägskorsning, vem eller vilka ska du väja för?

Category: Trafikregler

Du står vid en fyrvägskorsning, ska svänga vänster och har följande trafikljus framför dig, vad är rätt?

Category: Trafikregler

Hur fort får du köra här?

Category: Placering

Du ska svänga höger i en obevakad korsning och behöver vänta på övrig trafik pga väjningsregler, hur ska du göra?

Category: Placering

Du ska svänga vänster i en obevakad korsning och behöver vänta på övrig trafik pga väjningsregler, hur ska du göra?

Category: Aktiva säkerhetssystem

Vilket är det mest effektiva säkerhetssystemet för att minska olycksrisken i citytrafik?

Category: Aktiva säkerhetssystem

Att köra på något vid parkering är en vanlig olyckssituation. Hur många av parkeringsolyckorna i Sverige skulle kunna undvikas om alla bilar var utrustade med backsensorer?

Category: Aktiva säkerhetssystem

Att bli påkörd bakifrån är en vanlig olycka. Hur mycket kan användning av nödbroms i den påkörande bilen minska olycksrisken vid farter upp till 50 km/h?

Category: Aktiva säkerhetssystem

Vad hjälper en dödavinkel-varnare med?